Europark


   >> Zoek een locatie
Zoek op naam of gemeente
Naam locatie:
Provincie:
Gemeente:
Uitgebreid zoeken

   >> Home
   >> Producten

  IBIS-gegevens

1. Locatie-identificatie

Naam locatie : Europark
Gemeente : Coevorden
Plaats : Coevorden
Provincie : Drenthe

2. Oppervlakte-gegevens totale locatie in hectares

1. Bruto oppervlakte : 107,00
2. Netto oppervlakte : 77,00
3. Netto uitgegeven : 50,90
4. Netto uitgeefbaar : 26,10
5. Netto terstond uitgeefbaar : 26,10
6. Oppervlakte grootste deel : 11,00

3. Gegevens per locatiedeel - (klik op één van de onderstaande nummers)

  120041   429    
1. Oppervlakte-gegevens per locatiedeel in hectares
1. Bruto oppervlakte : 27,00
2. Netto oppervlakte : 17,00
3. Netto uitgegeven : 7,00
4. Netto uitgeefbaar : 10,00
5. Netto terstond uitgeefbaar : 10,00
6. Oppervlakte grootste deel : 6,70
2. Prijsgegevens per locatiedeel (prijs in €/m2, ex BTW)
1. Koop minimum prijs : 58,50
2. Koop maximum prijs : 65,00
3. Erfpacht minimum prijs : 0,00
4. Erfpacht maximum prijs: : 0,00
5. Huur minimum prijs : 0,00
6. Huur maximum prijs : 0,00
3. Gegevens infrastructuur/ goederenoverslag, per locatiedeel
1. Wegontsluiting : aantakking van de ontsluitingsweg aan het hoofdwegennet (binnen 500 m.)
2. Spoorontsluiting : onbekend
3. Waterontsluiting : onbekend
4. Goederenoverslag : faciliteiten voor bulk- en ge-unitiseerde goederen
4. Gegevens ruimtelijke ordening en milieu, per locatiedeel
1. Planfase : onbekend
2. Bestemmingscode : onbekend
3. Milieuzonering : terrein is niet gezoneerd in de zin van de milieuzonering
4. IVB-inrichting uitgesloten : ivb-inrichtingen toegestaan op uitgeefbaar deel
5. Max. toegestane HW-categorie : onbekend
6. Locatietypering : onbekend
7. Herstructurering/ veroudering : onbekend
Bron: IBIS 2008, Ministerie van VROM, DG Ruimte (zie ook: www.bedrijvenlocaties.nl)


<< vorige pagina